Vi hjälper dig att må bättre

Boka tid

Dry needling

Dry needling är en effektiv behandlingsmetod för att minska smärta och besvär i muskler. Genom att leta upp triggerpunkter ("muskelknutor") och sedan använda nålen som verktyg, skapas både en muskulär och neurologisk effekt. Detta tar bort spänningen i muskeln och minskar smärtan.

Dry neeling kan ges som enskild behandling eller tillsammans med annan manuell behandling.

För att boka tid för dry needling boka naprapatbehandling hos Linn.

Boka tid

Dry needling utförs som en del av naprapatbehandling av Linn.