Behandlingens olika steg

En naprapat förebygger och behandlar smärttillstånd och funktionsrubbningar i rörelse- och stödjeorganen. Genom att behandla både muskler och leder återställs balansen i de berörda områdena, vilket ger bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Behandlare i samtal med patient kring dens besvär

Välkommen

Vi börjar med ett inledande samtal då du får beskriva dina besvär.

Behandlare som gör en bedömning av en patiens besvär och testar funktioner av kroppen

Bedömning

Naprapaten gör en bedömning av dina besvär och testar funktionen av nerver, muskler och leder före behandling.

Behandlare som ger en patient en behandling med hjälp av en apparat

Behandling

Behandlingen kan bestå av massage, stretch och ledbehandling. Ibland kan man behöva ytterligare behandlingsmetoder, t ex stötvågsterapi.

Behandlare som visar förbyggande åtgärder till en patient, i detta fall med hjälp av ett träningsband

Förebyggande

Tillsammans med naprapaten kommer du överrens om hur du kan förebygga att besvär återkommer. Det kan vara t ex ett återbesök eller ett individanpassat träningsprogram.