Anton Jonsson FridhagenNaprapatstudent

Anton studerar för tillfället sjätte terminen på Naprapathögskolan.

Min yrkesroll innefattar att arbeta med att undersöka, förebygga, behandla och rehabilitera smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Jag använder mig av manuella tekniker likväl som individanpassade träningsupplägg, korrigering och konsultation av träning.

Utbildad inom Dry-Needling och löpanalyser.