För företag

Friskvård för företag i Sollentuna.

Allt fler företag använder idag naprapater för att måna om sina medarbetares fysiska hälsa.

Idag drabbas fler och fler personer av besvär från rygg, nacke, muskler och leder. Ofta på grund av ett stillasittande arbete, kanske framför dator som idag är ett självklart hjälpmedel i de flesta yrken.
För att minska risken för sjukfrånvaron på längre sikt, kan
era anställda få hjälp med förebyggande åtgärder, så som
förebyggande massage- och naprapatbehandlingar,
ergonomisk rådgivning, individuellt utformade
träningsprogram och motivation till livsstilsförändring.

Hur kan Naprapathälsan i Sollentuna hjälpa ditt företag?

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Naprapatbehandling, för ett effektivt
    omhändertagande av både akuta och långvariga
    besvär, tex ryggskott, musarm, huvudvärk.
  • Massagebehandling, för att förebygga besvär från
    rörelseapparaten.
  • Ergonomiskrådgivning, för en bättre arbetsmiljö.

Naprapatbehandlingen ger personen effektiv smärtlindning och ökad rörlighet som kan leda till snabb återgång till arbetslivet efter sjukskrivning. Det är gynnsamt för både individen och den allmänna företags- och samhällsekonomin.

Ett samarbete med oss kan ske i olika former. Tillsammans
skräddarsyr vi en lösning som passar er. Vanligtvis kommer
företagets personal till oss vid behov men vi utför även
behandlingar direkt på arbetsplatsen.

Naprapatvård är idag skattemässigt avdragsgillt för
arbetsgivaren.

Kontakta oss gärna på

08-35 27 00

eller gå in på Boka tid.

Vi som arbetar som naprpater